Giới thiệu việc ADN ti thể giúp phát hiện tổ tiên loài người 5.000 năm trước

Các chuyên gia nghiên cứu đã tiến hành phân tích ADN ti thể của ba người phụ nữ Bắc Mỹ, trong đó có một người chết cách đây 5.000 năm, một người cách 2.500 năm, và người còn lại hiện vẫn sống.…