Chia sẻ về tính năng nâng cấp sức mạnh trong game GunPow

Xạ thủ mới ơi, để tiến hành nâng cấp trang bị tăng lực chiến, xạ thủ có thể rèn luyện trang bị nhé!

-Nâng cấp trang bị bao gồm : Cường hóa, Tăng sao, Kế thừa
-Chọn Rèn để vào giao diện rèn trang bị.

Tham khảo: nạp thẻ gunpow

Cường hóa:

Chọn trang bị để tiến hành cường hóa, sau đó tiến hành cường hóa trang bị

-Cường hóa thành công 100%|
-Cường hóa chỉ tốn vàng.
-Cấp cường hóa tối đa bằng cấp nhân vật hiện tại.
-Cường hóa nhanh có thể cường hóa tới cấp tối đa hoặc khi hết vàng

Lưu ý : Tăng sao trang toàn bộ trang bị cùng cấp nhất định sẽ kích hoạt thuộc tính ẩn.

Kế thừa:

-Vào mục kế thừa, chọn trang bị kế thừa ở trên.
-Chọn trang bị được kế thừa ở dưới.
-Sau đó nhấn kế thừa.

Lưu ý :

-Kế thừa trang bị sẽ truyền toàn bộ cường hóa, tăng sao, kỹ năng (vũ khí) của trang bị kế thừa sang cho trang bị được kế thừa và ngược lại.

-Kế thừa tốn vàng và đá kế thừa tùy theo phẩm chất kế thừa.
-Kế thừa không chuyển đá khảm từ trang bị này qua trang bị khác.

Tẩy luyện vũ khí

– Mỗi vũ khí đều có 5 kĩ năng đọa cụ mặc định ban đầu.

– Người chơi có thể tiến hành tẩy luyện để thay đổi kỹ năng đạo cụ phù hợp với mục đích chiến đấu.

– Kỹ năng bắn liên tục và bắn lan tỏa  là kĩ năng mặc định không thể thay đổi. Bạn chỉ có thể thay đổi cấp kỹ năng của 2 kỹ năng này khi tẩy luyện

– Tẩy luyện thay đổi ngẫu nhiên 3 kỹ năng sau và cấp kỹ năng của toàn bộ 5 kỹ năng.
– Tẩy luyện tiêu tốn đá tẩy luyện.
– Kỹ năng đạt cấp 4 sẽ là kỹ năng cao cấp, đạt cấp 5 sẽ là cấp tối đa.
– Muốn giữ lại kỹ năng khi tẩy luyện có thể sử dụng Khóa kỹ năng.
– Mỗi lần tẩy luyện tiêu tốn 1 khóa kỹ năng  cho 1 kỹ năng được khóa.

Tăng sao

-Tăng sao giúp cho chỉ số và lực chiến của trang bị tăng cường.
-Tăng sao tốn đá sao tùy theo cấp sao.

Cấp 1-4 tốn Đá Sao-Sơ, Cấp 5-8 tốn Đá Sao-Trung, cấp 8 trở lên tốn Đá Sao-Cao.

-Tăng sao đạt cấp 8, trang bị sẽ phát sáng.
-Tăng sao có tỷ lệ thành công, tỷ lệ thành công sẽ giảm dần theo cấp tăng sao.

-Tăng sao thất bại sẽ tích lũy điểm may mắn, điểm may mắn đạt 100% sẽ chắc chắn tăng sao thành công.

-Từ cấp 1 tới cấp 4 tăng sao thất bại sẽ không bị giảm cấp sao. Từ cấp 4 trở lên, tăng sao thất bại sẽ giảm cấp sao xuống 1 cấp.

-Có thể sử dụng Đá Thánh để bảo vệ trang bị không bị giảm cấp.

Lưu ý : Tăng sao trang toàn bộ trang bị cùng cấp nhất định sẽ kích hoạt thuộc tính ẩn.

Xem thêm: nạp gunpow

Khảm nạm

-Mỗi trang bị có 3 ô khảm nạm đá quý.
-Mỗi ô khảm tương ứng với 1 loại đá quý nhất định.
-Khảm đá tăng lực chiến nhân vật.
-Đá đã khảm có thể tháo ra khảm lại.
-Khảm nạm toàn bộ đá quý cùng cấp sẽ kích hoạt thuộc tính ẩn.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *